MINA BM RAPPORTER

Graviditetsdagbok

Här är mina "resultat" från besöken hos
barnmorskan på Märsta Läkarhus.

Vecka (fullgångna) 10 12 22 27 30 33 35 37 39
Vikt:        +3,5 kg - +7,4 kg - - -
HB: 138 - 121 - - 124 - - -
B-glukos: 6.1   7.8 6.6 - - - - -
Protein/Glykos: 0/ - - - - - - 1/ -
Blodtryck: 127/65 112/64 124/79 135/77 133/76 125/75 120/75 124/75 125/75
Fosterljud: - - 140 144 124 140 148 132 153
Symfus-fundus: - - - 26 29 31 33 35 38
Fosterläge: - - - -   Säte/
Rörlig
Huvud/
Ruckbar
Huvud/
Ruckbar
Huvud/
Fixerad